Processledning via coachande metoder

En framgångsrikt sätt att få med sig människor är att tillämpa det coachande förhållningssättet, där man involverar och ställer frågor för att skapa delaktighet. Förhållningssättet bygger på tron på att var och en själv har förmågor att utvecklas och själv behöver formulera sina tankar för att förstå och komma fram till lösningar och svar. Motsatsen är det styrande ledarskapet där man informerar människor om redan bestämda saker.


Processledare i workshop

I workshopsform får deltagarna gemensamt arbeta fram underlag till behov, mål och handlingsplaner. Det kan handla om att ta fram en vision, en värdegrund, ett varumärke eller implementera ett nytt sätt att jobba på inom en organisation.

 

  • Med en extern opartiskt processledare inspireras deltagarna till att känna sig engagerade och involverade i processen.
  • När deltagarna känner sig inspirerade, delaktiga och motiverade bidrar de mera aktivt med sina kunskaper.
  • Förändringsprocesser genomförs enklare med bättre resultat när medarbetarna förstår nyttan och när de märker att deras kompetens är efterfrågad.
  • Arbetssättet gör det enklare att förankra beslut och skapar bättre förutsättningar att nå målen.

 

Spara