Försäljning och kunder


Relationsskapande säljutbildning

– Goda relationer leder till goda affärer –

Kunden köper inte av den säljare som kan produkten bäst, utan av den säljare den gillar, litar på och som kan beskriva nyttan för kunden.

 • Med positiv feedback skapar du goda relationer.
 • Coachande frågor ger dig mera kunskaper om vad kunden faktiskt behöver.
 • Tillsammans beskriver ni kundnyttan utifrån både känslor och fakta.
 • När du gör kunden motiverad, delaktig och hjälper den med argument till att förankra affären vidare blir försäljningen enklare.

Utbildningen innehåller övningar i grupp och individuell träning.


Pitchträning och retorik – presentation av en idé, ett företag eller en organisation

Träning med rollspel i att formulera och leverera framgångsrika pitchar och presentationer utifrån varumärket.

Du coachas så att du känner dig säker när du gör en effektiv presentation. Utifrån varumärket tränas du på att motivera och beskriva nyttoeffekter.

 • Vi tar fram essensen i ditt budskap utifrån varumärke, värdegrund  och vision.
 • Du får öva på en kärnfull hisspitch på 45 sek, en mingelpitch på 10 min och ett säljmöte.
 • Du känner dig säker, inspirerad och motiverad när du skapar goda relationer, säljer och övertygar.

Storytelling – att berätta framgångsexempel

Använd storytelling och beskriv vilken nytta du har gjort för en kund, i stället för att tala om vad du skulle kunna göra, så ökar trovärdigheten i ditt budskap.

Modell för framtagning av framgångsexempel

 • Vem var kunden?
 • Vilket problem hade den?
 • Hur löste ni det?
 • Vilka effekter gav det?

Vi identifierar era framgångshistorier tillsammans, tar fram kärnan i innehållet och tränar på hur du eller dina medarbetare ska framföra dem.


Övriga tjänster

 • Serviceutbildning
 • Bemötande
 • Kroppspråket
 • Att tala inför grupp – presentationsteknik

 

Spara