Keith Sivenbring – Kommunikation & Ledarskap

– Förändrar attityder & skapar doers –

Företag och organisationer skapar nytta och tillväxt genom att bli bättre på att kommunicera, sälja och prioritera strategisk utveckling. Genom att veta hur de beskriver nyttoeffekter för sina kunder och se till att tjänster, produkter och arbetssätt verkligen implementeras, kvalitetssäkrar de leveransen och skapar kundnöjdhet.

Framgångsfaktorer som skapar tillväxt

  • Tydligt ledarskap & strategisk utveckling
  • Engagerade, delaktiga medarbetare
  • Försäljning som skapar goda relationer och beskriver nyttoeffekter

För att skapa tillfredsställelse och nå framgång behövs kunskaper om hur vi människor fungerar. När vi vet vem vi är, vad vi gör, vad vi levererar och vilken nytta det gör, blir vi trygga i vår roll i mötet med andra.


Tjänster

Försäljning och kunder
Relationsskapande sälj – utbildning “Goda relationer leder till goda affärer” Kunden köper inte av den säljare som kan produkten bäst, utan av den säljare den gillar, litar på och som kan beskriva nyttan för kunden.” Läs mer >>

Ledarskap och organisation
Du coachas i hur du kan kommunicera och hantera frågor som t ex medarbetarsamtal och organisationsutveckling. Läs mer >>

Medarbetare & Team
Med humor, psykologi och övningar om hur människor fungerar diskuterar vi drivkrafter, feedback och om hur vi skapar goda relationer och förtroende. Läs mer >>

Processledning & Moderator
Det coachande förhållningssättet utgår från att man ställer frågor för att skapa delaktighet. Var och en har själv förmågor och behöver formulera sina tankar för att förstå och komma fram till lösningar och svar. Läs mer >>

 


Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara