Ledarskap & organisation


Ledarstöd

Du coachas i hur kan utveckla dina förmågor i att kommunicera, identifiera drivkrafter, motivera och leda medarbetare till att bli trygga doers.

 • Du agerar säkrare i beslut och handling när du har fått möjlighet att diskutera dina case med någon opartisk med sekretess.
 • I samtalen kan du ta upp frågor kring svåra samtal och hur du kan skapa möjligheter för medarbetarna att utvecklas utifrån deras unika behov och förutsättningar.
 • Ledarstödet kan även handla om arbetseffektivitet, strategisk utveckling, verksamhets- eller affärsutveckling och vad du själv behöver för att hantera livspusslet och fungera i din roll som ledare.
 • Mötena sker via personligt besök, telefon eller Skype, normalt var 14e dag. Vi tränar faktiska case, du får feedback och utmaningar som praktiseras mellan varje samtal och följs upp vid nästa träff.

I ledarstödet ingår även ”Chefsakuten” – en möjlighet att ringa upp vid behov för kortare frågor och avstämningar mellan träffarna.


Strategiskt stöd till ledningsgrupper och styrelser

Gruppen får input utifrån på aktuella frågor och stöd till att hålla fokus och bli effektiva team.

 • Vi tar fram mål och strategier för att utveckla organisationen på kort och lång sikt och skapar förutsättningar att nå målen med förbättrat resultat.
 • Vi diskuterar roller och ansvar och skapar samsyn kring ledningsgruppens/styrelsens uppgift.
 • Deltagarna blir mera strukturerade och kan fokusera på att jobba med rätt frågor i rätt sammanhang.

Employer Branding – Attraktiv arbetsgivare

Det är hård konkurrens och brist på kompetent arbetskraft. Hur gör vi för att attrahera de allra bästa? Hur skapar vi trygghet på anställningsintervjun för att verkligen få fram det bästa av personens kompetens och egenskaper? Hur bygger vi goda relationer?

Vinnare är de arbetsgivare som erbjuder:

 • Ett gott ledarskap
 • Goda trygga relationer
 • Utvecklande arbetsuppgifter
 • En bra arbetsmiljö

Det räcker inte med att ”veta vad man ska göra som arbetsgivare” – det handlar även om att aktivt skapa en god arbetsplats och förmedla storyn om hur det är att arbeta där. Då får man ambassadörer som skapar det positiva ryktet om arbetsgivaren.


Effektiva team & Strategiskt stöd till ledningsgrupper och styrelser

 • Gruppen får input utifrån och tränas i att kommunicera för att bli effektiva team.
 • Vi diskuterar roller och och vilket ansvar man har och skapar samsyn kring ledningsgruppens/styrelsens uppgift.
 • Vi jobbar med målsättning och ta fram strategier för att utveckla företaget på kort och lång sikt och skapar förutsättningar att nå målen med ökad lönsamhet.

 

Övriga tjänster

 • Ledarskapsutbildning, ledningsgrupper
 • Coachande ledarskap
 • Förändringsledning
 • Teambuilding & gruppdynamik
 • Medling & Konflikthantering
 • Strategisk utveckling
 • Kroppsspråket
 • Serviceutbildning, bemötande
 • Samtalsmetodik, svåra samtal
 • Motiverande & utvecklande samtal
 • ”Hopplösa fall” – hur hantera?
 • Arbetseffektivitet – jobba med ”rätt saker”
 • Motivation & målsättning
 • Att tala inför grupp – presentationsteknik
 • Storytelling – framgångsexempel

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara