Medarbetare och team


Att skapa goda relationer – inspirationsföreläsning
Stora ledardagen i Luleå Kommun 2015 – Se video

Bjud in medarbetarna till en rolig och inspirerande föreläsning på en personaldag.
Med humor, psykologi och övningar om hur människor fungerar diskuterar vi drivkrafter, förtroende och hur vi skapar goda relationer till kunder och kollegor. När vi blir medvetna om hur våra attityder och vårt beteende påverkar hur andras uppfattar oss, är det lättare att skapa hållbara relationer. Motiverade medarbetare som ger varandra beröm och feedback fokuserar på rätt saker, har roligare på jobbet och når lättare sina mål.

Innehåll i inspirationsföreläsningen

 • Hur funkar vi människor?
 • Motivation och drivkrafter.
 • Att välja attityd och hantera beteenden.
 • Hur kommunicerar vi i arbetsgruppen?
 • Feedback och beröm.
 • Skapa förtroende och hållbara relationer.

Föreläsningen anpassas och skräddarsys alltid efter gruppens faktiska behov.


Teambuilding & Gruppdynamik

I teambuildingen inspireras medarbetarna till att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö. Med utgångspunkt från mål, visioner och varumärke görs överenskommelser om hur gruppen kan kommunicera för att skapa ett smidigt och professionellt team. Utifrån värdegrund diskuterar vi attityder och vad varje person behöver, för att känna sig motiverad att nå målen. Vi tränar på att ge beröm och feedback och diskuterar våra behov, hur vi är som individer och hur vi uppfattas av andra.

 • Trygga team som förstår varandras behov och har gemensamma normer lägger mindre tid på konflikter.
 • Med respekt och kännedom av varandras styrkor och olikheter förbättras samarbete och resultat.

”Skapa doers” – sluta snacka – vi-gör-det-nu!

De flesta av oss vill genomföra det vi har sagt att vi ska göra, men av olika skäl och ”brandkårsutryckningar” väljer vi att prioritera andra saker. Genom att förstå psykologin, våra drivkrafter och hur vi människor fungerar kan vi motivera och skapa förutsättningar och arbetssätt, så att uppgifter blir bättre utförda med större nöjdhet.

 • När du som ledare eller rådgivare coachar, sätter mål, skapar aktiviteter och följer upp, känner människor sig mera delaktiga och gör vad som behövs för att nå målen.
 • Med arbetseffektivitet och tydlig planering ser de nyttan och blir bättre på att verkligen genomföra de aktiviteter som behövs för att nå ett lyckat resultat.
 • Människorna får verktyg till att utveckla sina egna resurser och blir inte lika beroende av andra för att skapa ett hållbart arbetssätt och kontinuitet.

Övriga tjänster

 • Serviceutbildning, Bemötande
 • Arbetseffektivitet – jobba med ”rätt saker”
 • Förändringsledning
 • Motivation & Målsättning
 • Medling & Konflikthantering
 • Samtalsmetodik, svåra samtal
 • Coachande ledarskap
 • Kroppsspråket
 • Att tala inför grupp – presentationsteknik

 

Spara

Spara

Spara

Spara