Analyser och utredningar


Kulturmiljöanalyser


Bild: Kulturmiljöanalys inför flyttning av Kiruna stadskärna

Ett samhälle utan årsringar är tråkigare och upplevelsefattigare än ett samhälle där byggnader och anläggningar vårdas och får finnas kvar som spår från historien. Vår kulturmiljö har också ett spektra av värden förutom de rent antikvariska; sociala värden, ekonomiska värden, kunskapsvärden, känslomässiga värden mm. Vi har varit ansvariga för den centrumtäckande kulturmiljöanalysen inför flyttningen av Kirunas stadskärna. Vi har också arbetat med kulturmiljöanalyser i Gällivare och Kvikkjokk.


Utvecklingsanalyser


Bild: Utvecklingsplan för Dálvvadisområdet i Jokkmokk

Även om Norrbotten är glest befolkat finns det ofta motstående intressen för markanvändning, särskilt i attraktiva lägen. För att komma vidare i planering och utveckling behövs en tydlig bild av hur intressena ser ut, hur de kan samordnas och vilka prioriteringar som ska göras.