Kommunal planering


Översiktsplanering

Enligt PBL, Plan- och bygglagen, ska kommunerna ha en kommunal översiktsplan som aktualiseras varje mandatperiod. Från att ha varit en redovisning av olika markanvändningsintressen och kommunal strategi har översiktsplanen hos många kommuner utvecklats till att bli ett grundläggande kommunalt inriktningsdokument. Vi har varit ansvariga för eller medverkande till översiktsplaner i Gällivare, Pajala och Övertorneå.


LIS-planering

LIS-planer är oftast tematiska tillägg till kommuntäckande översiktsplaner. Var finns utvecklingsmöjligheter för landsbygden? Hur kan dessa kopplas till lättnader i strandskyddet? Vi har varit ansvariga för eller medverkat till LIS-planer i Pajala, Jokkmokk, Boden och Övertorneå.

Bild: Övertorneå LIS-plan

 

 

 


Detaljplanering

Vi tar fram underlag för detaljplaner, gör själva enklare planer och samverkar med andra när det gäller komplexare detaljplaner.

Bild: Plankarta till detaljplanen för Konsthall Tornedalen

 

 


 

 

Spara

Spara

Spara