Kommunal planering


Översiktsplanering

Enligt PBL, Plan- och bygglagen, ska kommunerna ha en kommunal översiktsplan som aktualiseras varje mandatperiod. Från att ha varit en redovisning av olika markanvändningsintressen och kommunal strategi har översiktsplanen hos många kommuner utvecklats till att bli ett grundläggande kommunalt inriktningsdokument. Vi har varit ansvariga för eller medverkande till översiktsplaner i Gällivare, Pajala och Övertorneå.


LIS-planering

LIS-planer är oftast tematiska tillägg till kommuntäckande översiktsplaner. Var finns utvecklingsmöjligheter för landsbygden? Hur kan dessa kopplas till lättnader i strandskyddet? Vi har varit ansvariga för eller medverkat till LIS-planer i Pajala, Jokkmokk, Boden och Övertorneå.

Bild: Övertorneå LIS-plan


Detaljplanering

Vi tar fram underlag för detaljplaner, gör själva enklare planer och samverkar med andra när det gäller komplexare detaljplaner.

Bild: Plankarta till detaljplanen för Konsthall Tornedalen


Domstolsbeslut 2017-03-25

Ibland är det extra roligt att arbeta i Jokkmokk!
Idag kom domen från Mark- och miljööverdomstolen som bekräftar att vi som jobbar med bygglov och strandskyddsdispenser hela tiden haft rätt i vår bedömning att ge dispens för en byggnad för turistnäring på en ö i Kvikkjokk. Beslutet går inte att överklaga och blir därför prejudicerande för framtida satsningar för besöksnäringen.

Spara

Spara

Spara