Arnqvist & Sivenbring – En konsultbyrå med det bästa av två världar


Keith Sivenbring
Konsult i kommunikation, ledarskap, strategisk affärsutveckling och sälj

– Förändrar attityder & skapar doers –

Ladda ner infoblad:
Tjänster för företag
Tjänster för organisationer

Min drivkraft är att inspirera människor och ge verktyg som skapar glädje och tillväxt. Allt jag gör genomsyras av ett icke-dömande förhållningssätt och min tro på människors lika värde och att de har egna förmågor. Jag får ledare och medarbetare att känna sig trygga när de skapar goda relationer, säljer, motiverar och beskriver nyttoeffekter. Jag hjälper företag och myndigheter med strategisk kommunikation samt utveckling och implementering av nya metoder. Tillsammans bygger vi upp goda arbetsplatser och ser till att medarbetarna blir bra på att se och bekräfta varandra och uttrycka vad just de behöver, för att kunna utföra sitt uppdrag.

Tidigare var jag chef inom folkbildningen i Göteborg under 20 år och personalutbildare inom statlig myndighet. Inom Arbetsförmedlingen producerade jag nationella utbildningar och genomförde över 90 personalutbildningar inom samtalsmetodik, coaching, ledarskap och myndighetsutövande för flera än 1 000 anställda. I grunden är jag tekniker och brinner för hur vi kan hitta balans och utveckla tekniken på människors villkor. Läs mera i min LinkedIn-profil.

Jag var ordförande för Luleå Näringslivs Branschråd för Kompetensförsörjning 2015-2019. Med en ettårig amerikansk utbildning till ICF-coach på PCC-nivå (Professional Certified Coach) och mera än 2 500 timmars coacherfarenhet, har jag behörighet att utbilda coacher enligt ICFs riktlinjer.

Mina övriga intresseområden är omfattande och jag uppdaterar mig ständigt inom psykologi, beteendevetenskap, näringslivs- och samhällsfrågor, design, musicerande, fotografering, djur och natur. Jag gillar att skruva och har ett klart nördigt bil- och motorcykelintresse – lägger bland annat mycket energi på mitt uppdrag som klubbrepresentant för Svenska Jaguarklubben, som har 3 300 medlemmar och genomför 320 arrangemang per år i landet.

Exempel på tjänster

 • Ledarskapsutbildning
 • Coachande ledarskap
 • Teambuilding & Gruppdynamik
 • Förändringsledning
 • Konflikthantering
 • Strategisk utveckling
 • Kroppspråket
 • Service & bemötande
 • Samtalsmetodik, Svåra samtal
 • Motiverande & utvecklande samtal
 • ”Hopplösa fall” – hur hantera?
 • Arbetseffektivitet – jobba med ”rätt saker”
 • Motivation & målsättning
 • Att tala inför grupp – presentationsteknik
 • Storytelling – framgångsexempel
 • Gamification/spelifiering
 • Utbildnings- & kompetensplanering
 • Relationsskapande sälj
 • Pitchträning

Annie Arnqvist
Arkitekt SAR/MSA, Samhällsplanerare

Sedan jag gick arkitektutbildningen på Chalmers har jag haft fokus på hållbarhet, det vill säga ekonomisk, social, ekologisk och kulturell hållbarhet. Om man har balans mellan de fyra aspekterna har man ett attraktivt samhälle.

Jag jobbar sedan ett tiotal år huvudsakligen med planering med människor, kultur och natur i centrum. Exempel på uppdrag är översiktsplaner, utredningar och analyser och framtagande av strategier för samhällsplanering. Jag jobbar också med detaljplanering, planering för strandnära byggande (LIS) och bostadsplanering. Har och har haft uppdrag för de flesta norrbottniska kommunerna bland andra Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå, Kiruna, Gällivare, Pajala och Älvsbyn. Har också organisationer, näringsliv och privata beställare som kunder.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med alla nivåer av kommunal planering och har arbetet som stadsarkitekt i Gällivare, Pajala och de senaste fjorton åren i Jokkmokk.

Ett av de områden jag tycker är extra viktigt att värna och utveckla är förutsättningar för ett levande och rikt kulturliv på alla nivåer. Deltar i nätverket Cultural Planning Laboratory och har tidigare varit ordförande för Luleå Näringslivs branschråd för kulturella och kreativa näringar.

Som ett eget projekt håller jag på att skriva en bok om kultur då jag upplevt att det oftast finns en ganska låg kunskap om vad kultur är och kan vara bland tjänstemän och politiker i kommunerna.

Samhället blir mer och mer komplext och för att leverera bästa resultat samverkar jag gärna med andra kompetenser som antikvarier, samhällsvetare, konstnärer, landskapsarkitekter, kommunikatörer med flera.

Exempel på tjänster

 • Översiktsplanering
 • Planering för strandnära byggande (LIS)
 • Projektledning
 • Utredningar och analyser
 • Strategier för samhällsplanering
 • Kulturmiljöanalyser i samverkan med antikvarier
 • Detaljplanering
 • Fastighetsutveckling
 • Bygglov, strandskyddsdispenser
 • Bostadsförsörjning
 • Projektering
 • Hållbarhet och attraktivitet
 • Föreläsningar

Arnqvist & Sivenbrings samarbetspartners

Vi samverkar i uppdrag med

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara