Visioner & Masterplaner


Ibland kan det behövas mer övergripande visioner för ett sammanhängande område. Det kan kallas planprogram om det förankras demokratiskt men det kan också vara mer på en visionsnivå för att testa olika idéer. Vi har arbetat med masterplaner bland annat för Dundret och för hamnområdet i Töre.

Illustration av Töre Hamnstad, del av en masterplan för Töre på uppdrag av den lokala utvecklingsgruppen

 

 

Spara