Fastighetsförädling


Med vår kunskap om kommunal planering och tillståndsprocesser för byggande kan vi hjälpa till att se vilka exploateringsmöjligheter som kan finnas för olika fastigheter. Vi gör också egna projekt i samverkan med fastighetsägare, byggare och investerare.